آنيتا عسل مامان و بابا

خدايا فرزندانمان را از چشم بد در امان بدار......................((آمين))

 

«اعیذکما بکلمات الله التامه و اسمائه الحسنی

 

 

عامه

 

 

من شر السامه و الهامه، و من شر عین لامه و

 

 

من

 

 

شر حاسد اذا حسد»

«شما را در پناه کلمات تامه الهی و اسمای نیکویش قرار می دهم، از شر هر
چیز زهردار و حیوانات و حشرات سمی، از شر چشم بد، و از شر هر حسد کننده
زمانی که حسد ورزد.»


یا رب این نو گل خندان که سپردی به منش  

                                   می سپارم به تو از چشم حسود چمنش                                

 دور باد آفت دور فلک از جان وتنش